מודה אני לפניך מלך חי וקיים - נתנאל גולדברג

התפילה הראשונה בבוקר ברגע פקיחת העיניים
הודיה לאלוהות שמאמינה בנו
ביכולת שלנו להיות מי שאנחנו "